PIR alebo PUR izolácia. Rozdiel je väčší, než len v jednom písmenene

Chémia PUR peny

Polyuretánová pena, v skratke označovaná aj ako PUR pena, je materiál založený na organickej báze pozostávajúci z makromolekúl. Vzniká prostredníctvom exotermickej reakcie viacerých chemických zlúčenín, ako sú napr. polyadíciou difenyl diisokyanátu, polyéterov, polyesteralkoholov a ďalších.

PUR izolácia uzavretá bunková štruktúra

To čo robí z PUR izolácie dokonalý tepelnoizolačný materiál je jej uzvaretá bunková štruktúra. Chemickú reakciu, za ktorej pur pena vzniká, je možné kontrolovať a vo finálnom produkte tak regulovať výsledné hodnoty pevnosti v tlaku alebo objemovej hmotnosti.

Striekané izolácie na báze PUR peny výrabána v rámci Európskej únie neobsahujú freóny a tým pádom sú ekologické a nemajú vplyv na úbytok ozónovej vrstvy.

 

PIR materiály

PIR izolácie sú tvorené kombináciou uretánových a izokyanurátových väzieb, kým PUR obsahuje hlavne uretánové väzby. Izolačné materiály z PIR dosahujú lepšie hodnoty v nasledujúcih oblastiach:

  • Požiarna odolnosť
  • Rozmerová stálosť
  • Pevnsoť v tlaku

 

PUR izolácia a jej využitie

Produkty vyrobené z PUR peny sa využívajú v širokom spektre priemyselných odvetví, od dizajnového oblečenia, cez surfové dosky po modelárske skladačky. Viac k široké využitiu pur peny sa dočítate na našom blogu.  majú široké použitie.

Zaujimavosťou je, že viac ako 75% svetovej produkcie polyuretánových produktov sa vyrobí vo formu peny. PUR peny sa delia ďalej na tvrdé a mäkké, pričom každý typ sa vyznačuje odlišnými vlastnosťami. Táto variabilita umožňuje aplikovať pur izoláciu na stavbe od základov, cez steny a podlahy až po strechu.