PUR pena na vlnách

S nastupujúcim letom prichádza obdobie vodných športov a pre adrenalínu chtivých aj obdobie surfingu na vysokých lámajucich sa vlnách. Tí, ktorí surfing už výskušali alebo sa mu venujú aktívnejšie mnohokrát ani netušia, čo sa ukrýva pod povrchom naleštených laminátových vrchných dosiek. Koľkí z vás by predpokladali, že je to polyuretán?

Áno, čítaté správne. Polyuretán je aplikovaný v stavebníctve, textilnom priemysle a zároveń slúži aj na výrobu surférskych dosiek.

surférksa doska na báze pur izolácie

Vo windsurfingovom priemysle všeobecne, sú preferované dva materiály, ktoré tvoria jadro dosky. Jedným z nich je už spomenutá polyuretánová pena a druhým je penový polystyrén.

Dosky staršieho dáta využívali nízku objemovú hmotnosť pur izolácie, ktorá sa pohybuje okolo hodnoty 20 kg/m3. S nárastom popularity surfingu bol samozrejme spojený aj technologický vývoj materiálovej bázy surférskych dosiek. Dnes je polyuretán nahrádzaný predovšetkým penovým polystyrénom, ktorý je výrazne ľahší v porovnaní s pur penou.

windsurfingové dosky vyrobé z polyuretánovej peny

Surférske dosky ako také sú sendvičové konštrukcie, ktorých najvrchnejšia vrstva je tvorená kompozitným laminátom. Uprostred je stužujúce jadro tvorené PVC doskou a vnútorné jadro pozostáva z pur izolácie alebo polystyrénu.

Zaujímavosťou je, že ak si pozrieme objemové pomery jednotlivých materiálov, tak najväčšia časť dosky je tvorená vzduchom, ktorý reprezentuje až 85 % jej objemu. Je to spôsobené najmä obrovským podielom vzduchu medzi jednotlivými guličkami polystyrénu v doske.

windsurfing