VIDEO: Ukážka ako striekaná izolácia funguje v praxi

Ešte stále máte pocit, že zateplenie striekanou izoláciou je alternatívne riešenie a že iné izolačné materiály zateplia váš domov rovnako kvalitne?

Tak si pozrite nasledujúce video.

Na videu je zaznamenaná situácia po snehovej búrke. Zatiaľ čo na susedných strechách domov nevidíme už temer žiadny sneh, strecha rodinného domu, v ktorého podkroví bola aplikovaná striekaná izolácia , je stále pokrytá snehom.

Podkrovie striekaná izolaćia

Pýtate sa prečo ?

Pur izolácia vďaka svojej expanznej funkciu utesní všetky spoje a styky a tým zamedzí prestupu tepla z vnútra vášho domu smerom von. Teplo vytvorené a získané v interiéri neuniká do exteriéru nevyhrieva strechu, a ako ste videli na videu, sneh na streche sa topí výrazne pomalšie.

Konštrukčné riešenia tepelných mostov (miesta kadiaľ konštrukciou uniká teplo z interiéru do exteriéru) pri použití klasických izolačných materiálov sú výrazne náročnejšie.