Izolácia exteriéru

Tvrdá pena uzavretá bunková štruktúra

So striekanou izoláciou nie je izolácia exteriéru žiaden problém. Exteriérová pena má uzavretú bunkovú štruktúru, z čoho vyplýva, že neprepúšťa vodu ani vzdušnú vlhkosť.  Aplikuje sa hlavne v exteriéri, kde sa natiera ochranou proti UV žiareniu. Je možné ju využívať aj v interiéri.

Využitie

Tvrdá pena, so svojimi vlastnosťami, bola vytvorená primárne ako izolácia exteriéru, ale v špecifických prípadoch sa dá využiť aj v interiéri. Používame ju na izoláciu základov, fasády, ako podklad na základovú dosku pod poter alebo vykurovanie, na rôzne nádrže a silá.

Technické údaje

  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,022 W/mK – ISO 10456:2004
  • Reakcia na oheň: materiál samozhášavý – C-89297:1988
  • Objemová hmotnosť: 32 kg/m³ – EN 1602:1999
  • Nasiakavosť vody po 24 hodinách: pod 5 % – C-89084:1993
  • Rozmerová stálosť: 85 °C/24 h menej než 3 %
  • Pevnosť v tlaku: nie menej ako 150 kPa – EN 826:1998
  • Pevnosť v ťahu kolmo: nie menej ako 200 kPa – EN 1607:1999

Tepelný odpor pre rôzne hrúbky izolácie

Hrúbka izolácie- cm
Tepelný odpor- R
3
1,4
6
2,7
9
4,1