Izolácia strechy

Strešná pena

Exteriérová pena je vytvorená špeciálne pre použitie vo vonkajších podmienkach ako izolácia strechy s jedinečnými vlastnosťami. Odoláva vysokému zaťaženiu, tlaku a je možné po nej chodiť. Po nástreku je potrebné penu ošetriť strešnou farbou, ktorá ju chráni pred UV žiarením. Izolácia strechy s našou firmou Vondenberg je spoľahlivým a trvácnym riešením.

Využitie

Pochôdzne ploché strechy rodinných domov a hál, rôzne exteriéry.

Technické údaje

  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,021 W/mK – ISO 10456:2008
  • Reakcia na oheň: materiál samozhášavý – C-89297:1988
  • Objemová hmotnosť: 55 kg/m³ – EN 1602:1999
  • Nasiakavosť vody po 24 hodinách: pod 5 % – C-89084:1993
  • Rozmerová stálosť: 85 °C/24 h menej než 3 %
  • Pevnosť v tlaku: nie menej ako 200 kPa – EN 826:1998
  • Pevnosť v ťahu kolmo: nie menej ako 200 kPa – EN 1607:1999

Tepelný odpor pre rôzne hrúbky izolácie

Hrúbka izolácie- cm
Tepelný odpor- R
3
1,4
6
2,9
9
4,3